“Van gloei naar led”, een project met steun van het Europees sociaal fonds

In juli 2018 lanceerde Gezinszorg Villers een gloednieuw project: “Gezinszorg Villers, van gloei naar led”, dankzij de steun van het Europees sociaal fonds.

Het doel van ons project

Van gloei naar led” is een project met één rechtlijnig doel: het uitwerken van een duurzaam loopbaanbeleid. Waarom? Eenvoudig: dit zorgt ervoor dat we voldoende, gemotiveerde, betrokken én gekwalificeerde medewerkers in huis hebben. Met andere woorden… medewerkers met een hart voor onze organisatie.

Hoe doen we dit?

Wel, eerst en vooral door acties op te bouwen die inzetten op de verbetering van de werk-privé-balans én de mobiliteit van onze medewerkers. Daarnaast bekijken we ook hoe we aanwezige competenties en talenten van ons personeel het beste kunnen inzetten én geven we hen voldoende kansen om deze nog verder te ontplooien.

Dit alles voeren concreet uit door bijvoorbeeld…

  • … de opzet van een onthaal- en inscholingsbeleid;
  • … peter- en meterschap;
  • … een evaluatie van onze procedures voor werving en selectie;
  • … de uitwerking van een aanbod aan flexibele contracten;
  • … enzovoort.

Aandacht voor samenhang

Bij de uitwerking van al deze verschillende elementen, hebben we aandacht voor de samenhang tussen al de verschillende aspecten. Vanzelfsprekend, volgens ons… een loopbaanbeleid kan tenslotte enkel duurzaam zijn, wanneer alle puzzelstukjes mooi in elkaar passen.